Huset Cura

BOSTED TIL UNGE MELLEM 16-26 ÅR

Huset Cura er beliggende i Ishøj, og tilbyder boform til unge i aldersgruppen 16-26 år med udviklings- og kognitive forstyrrelser qua autismespektrum-forstyrrelser (ASF) og komorbide diagnoser som mental retardering, angst, OCD, ADHD, depression mv.

Huset Cura

BOSTED TIL UNGE MELLEM 16-26 ÅR

Huset Cura er beliggende i Ishøj, og tilbyder boform til unge i aldersgruppen 16-26 år med udviklings- og kognitive forstyrrelser qua autismespektrum-forstyrrelser (ASF) og komorbide diagnoser som mental retardering, angst, OCD, ADHD, depression mv.

Botilbud

HUSET CURA

I Huset Cura lægger vi vægt på at hver eneste beboers integritet og værdighed bevares, styrkes og udvikles. Derfor er en høj grad af selvbestemmelse imperativt i vores etiske retningslinjer. Vil du vide mere om vores botilbud? Så ring på 29 73 74 76 eller skriv en mail til info@husetcura.dk

Kerneværdier:

I Huset Cura arbejder vi ud fra et pædagogisk grundsyn og et humanistisk menneskesyn der er baseret på en overbevisning om at et hvert menneske er kompetent i sit eget liv. Dette sikrer hver eneste beoers integritet og værdighed bevares, styrkes og udvikles. Vi bestræber os på at bidrage til den enkelte individs personlige udvikling. Dette gør vi med henblik på at påvirke individet til at tage ansvar for eget liv såvel som at tage del i samfundets udvikling fremadrettet. Derfor er en høj grad af selvbestemmelse imperativt i vores etiske retningslinjer. Vores mission er at minimere beboernes risikoadfærd og maksimere deres livskvalitet.

Anerkendelse

I huset Cura mødes de unge mennesker med anerkendelse. For os handler det om, at den unge bliver set, hørt og forstået i alle aspekter og ikke kun for hvad den unge kan. Vi tror på, at anerkendelse skaber et positivt miljø, omkring den unge som er med til at fremme kvaliteter, styrker og ressourcer hos den unge.

Vi påvirker og påvirkes

I huset Cura bygger vores grundtanke på, at der er noget godt i alle mennesker og at vi alle udvikles og skabes i samspil med andre. Vi kan påvirke tanker og ideer og samtidigt selv blive påvirket af andre. Det er i de sociale relationer vi mærker og oplever os selv og dermed selve livet.

Vi lærer hele livet

Huset Cura har den grundlæggende opfattelse, at vi lærer hele livet. Et hvert menneske tilegner sig gennem livets udfordringer, oplevelser og relationer, der er med til at skabe vores identitet.

Du har ret til at være dig

En af huset Curas grundværdier, er at alle mennesker har ret til at tænke, tale og leve som man har lyst til. Dette sker i trygge rammer hvor der er plads til vores forskelligheder og er gensidig respekt for hinanden.

Se huset her

Udover at have fokus på omsorg, arbejder vi anerkendende og ressourceorienteret, og arbejder målrettet på at skabe den rette struktur og de rammer som målgruppen og det enkelte individ profiterer af. Vores mission er at minimere beboernes risikoadfærd og maksimere deres livskvalitet.

Huset Cura

METODER OG FAGLIGE TILGANGE

I huset Cura tager vi udgangspunkt i den enkeltes borgers ressourcer og udfordringer. Vi ligger vægt på, at hver eneste borgers integritet og værdighed bevares, styrkes og udvikles. Derfor er der en høj grad af selvbestemmelse imperativt i vores etiske retningslinjer. Blandt de vigtigste metoder og strategier i Huset Cura er KAT-KASSEN, TEACCH OG LOW AROUSEL. Metoderne bidrager med redskaber, der er med til at skabe forudsigeligt, overskueligt samt lavt konfliktniveau gennem hele dagen.

Low Arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde…

TEACHH

TEACCH-metoden bliver anvendt i det pædagogiske arbejde med unge og voksne med autisme. TEACCH er en af grundstenene i Huset Cura fordi den arbejder…

Kat - Kassen

KAT står for Kognitiv Affektiv Træning, og den grundlæggende ide er at lade visuelle, konkrete værktøjer hjælpe os til at kommunikere sammen. KAT-kassens...

BOOK EN KONSULTATION

I Huset Cura bestræber vi os på at bidrage til det enkelte individs personlige udvikling. Dette gør vi med henblik på at påvirke individet til at tage ansvar for eget liv såvel som at tage del i samfundets udvikling fremadrettet

Huset Cura

Vi har ledige pladser

Vi har stadigvæk ledige værelser, kontakt os for yderligere information.
Udfyld formularen herunder så kontakter vi dig hurtigst muligt.